Psikolog Randevu

Kayseri Psikolog randevusu için formu doldurun

Kayseri Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk kişinin kontrol edemediği ve yineleyen davranışlar ile kişide günlük hayatta işlevsellik kaybı yaşayan temelinde anksiyetik düşüncelerin yer aldığı psikolojik bozukluktur. Obsesyon, kişinin yaşadığı tekrar layan düşüncelerken; kompulsiyon ise yineleyen davranışlardır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk bir anksiyete türüdür. Kişi bu takıntılı düşüncelerin farkındadır ancak bu düşünceleri engelleyemez. OKB, genel popülasyonda %3 sıklığındadır ancak son yıllarda görülme oranı artmıştır. Herkes bu hastalığı yaşayabileceği gibi genetik faktörler, travmalar ve kişilik özellikleri risk oluşturmaktadır. Kadınlarda daha sık görülmektedir.

Yaşanılan durumun takıntı olarak adlandırılması için kişi o takıntının farkında olup, kontrol edemiyor olması gerekmektedir. Kişi bu davranışları kontrol altına almak için bazı davranışlar sergiler. Bu davranışların geçici olması, rahatlamanın süresiz olmayacağını göstermektedir. 

 

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Ne Gibi Takıntılar Vardır?

OKB’de takıntılı düşünceler bir çok farklı konuda yer almaktadır. En sık rastlanılanlar arasında

  • Temizlik Takıntısı
  • Mikrop Bulaşma Korkusu
  • Tekrarlayan Davranışlar
  • Düzen Takıntısı
  • Din Temelli Takıntılar
  • Cinsel Temaslı Düşünceler
  • Zihinsel Ritüeller

Bu takıntılı düşüncelerin yarattığı olumsuz hisler, kompülsif davranışlarla çözülmeye çalışılmaktadır. Örneğin bir yere dokunduğunda mikrop kapma düşüncesi hakim birey, elini sürekli yıkayarak bu durumu geçici olarak idare edebileceğini düşünür. Bu durum kişide günlük hayatta şiddetli şekilde işlevselsizlik yaratmaktadır.

 

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi Nasıldır?

OKB Tedavisi, ilaç ve psikoterapi ile yapılmaktadır. Bu durumlar eş zamanlı tercih edileceği gibi ayrı ayrı şekilde de düşünülebilir. Terapi temelde bu obsesyon ve kompülsiyonlardaki düşünce kalıplarına odaklanmaktadır ve bu olumsuz kalıpların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Kişinin çevresinin tavrı da bu dönemde önem teşkil etmektedir. Suçlayıcı tavır sergilemek rahatsızlığı olan kişide çıkmaz durumuna düşükler ve anksiyeteyi artırır.

OKB Tedavisi, kişinin yaşam olaylarıyla ilgilidir ve bu süreç kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Bu süreçte yaşanılan durumda kişiye farkındalık kazandırılması ve neler yapılacağına ilişkin beceriler edilinmesi sağlanır.

 

Kayseri Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi almak istiyorsanız TIKLAYINIZ.

 

Anahtar Kelimeler: Kayseri Obsesif Kompulsif Bozukluk - Kayseri Psikolog - Takıntı Tedavisi